Ilir RAMA

Drejtori i Departamentit

Email: ilir.g.rama@rks-gov.net 

Tel: + 383 (0) 38 200 34 070

  

Arton Ahmeti

Udhëheqës i Divizionit për Vlerësimin e Projekteve PPP

Email: arton.ahmeti@rks-gov.net

Tel: + 383 (0) 38 200 34 069

 

Kreshnik OSEKU

Udhëheqës i Divizionit për Monitorimin e Kontratave PPP

Email: Kreshnik.Oseku@rks-gov.net

Tel: + 383 (0) 38 200 34 073

 

Jetmir BERISHA 

Zyrtar i Lartë për Programin e Trajnimeve

Emaili: jetmir.s.berisha@rks-gov.net

Tel: + 383 (0) 38 200 34 072

 

Rendita HASHANI

Zyrtare e Lartë për Vlerësimin e Projekteve PPP

Emaili: rendita.hashani@rks-gov.net

Tel: + 383 (0) 38 200 34 186

 

Ardian KRASNIQI

Zyrtar i Lartë për Monitorimin e Kontratave PPP

Emaili: ardian.a.krasniqi@rks-gov.net

Tel: + 383 (0) 38 200 34 189

 

Mirjeta NAGAVCI

Zyrtare e Lartë për Koordinim dhe Asistencë të Komitetit për PPP dhe AP-ve

Email: mirjeta.nagavci@rks-gov.net

Tel. +383 (0)38 200 34 075

 

Petrit PANTINA

Zyrtar i lartë për çështje te prokurimit në DQPPP

Email: petrit.pantina@rks-gov.net

Tel. +383 (0) 038 200 82 000

 

Ylfete KADRIU

Asistente Administrative

Email: Ylfete.Kadriu@rks-gov.net

Tel: + 383 (0) 38 200 34 071