Ilir RAMA

Drejtori i Departmentit

Email: ilir.g.rama@rks-gov.net 

Tel: + 381 (0) 38 200 34 678/632

 

Osman VISHAJ

Udhëheqës i Divizionit për vlerësimin e projekteve PPP

Email: osman.vishaj@rks-gov.net

Tel: + 381 (0) 38 200 34 676

 

Bashkim ISUFI

Udhëheqës i Divizionit për koordinim dhe ngritje të kapaciteteve

Email:  bashkim.h.isufi@rks-gov.net

Tel: + 381 (0) 38 200 34 605

 

Arton AHMETI

Zyrtar i lartë financiar

Email: arton.ahmeti@rks-gov.net

Tel: + 381 (0) 38 200 34 677

 

Kreshnik OSEKU

Zyrtar i lartë ligjor

Email: Kreshnik.Oseku@rks-gov.net

Tel: + 381 (0) 38 200 34 619

 

Rebecca EVERHARDT

Bursiste Fulbright-Clinton Public Policy, Asistente Speciale

Email: rebecca.everhardt@rks-gov.net

Tel: + 381 (0) 38 200 34 676

 

Ylfete KADRIU

Asistente Administrative

Email: Ylfete.Kadriu@rks-gov.net

Tel: + 381 (0) 38 200 34 678