Ilir RAMA

Drejtori i Departmentit

Email: ilir.g.rama@rks-gov.net 

Tel: + 383 (0) 38 200 34 070

 

Osman VISHAJ

Udhëheqës i Divizionit për Vlerësimin e Projekteve PPP

Email: osman.vishaj@rks-gov.net

Tel: + 383 (0) 38 200 34 068

 

Bashkim ISUFI

Udhëheqës i Divizionit për Koordinim dhe Ngritje të Kapaciteteve

Email:  bashkim.h.isufi@rks-gov.net

Tel: + 383 (0) 38 200 34 075

 

Arton AHMETI

Udhëheqës i Divizionit për Monitorimin e Kontratave PPP

Email: arton.ahmeti@rks-gov.net

Tel: + 383 (0) 38 200 34 069

 

Kreshnik OSEKU

Zyrtar i Lartë Ligjor

Email: Kreshnik.Oseku@rks-gov.net

Tel: + 383 (0) 38 200 34 073

 

Petrit PANTINA

Zyrtar i Lartë për Vlerësim të Projekteve

Emaili: petrit.pantina@rks-gov.net

Tel: + 383 (0) 38 200 34 074

 

Jetmir BERISHA 

Zyrtar i Lartë për Programin e Trajnimeve

Emaili: jetmir.s.berisha@rks-gov.net

Tel: + 383 (0) 38 200 34 072

 

Ylfete KA DRIU

Asistente Administrative

Email: Ylfete.Kadriu@rks-gov.net

Tel: + 383 (0) 38 200 34 071