Ilir RAMA

Drejtori i Departmentit

Email: ilir.g.rama@rks-gov.net 

Tel: + 383 (0) 38 200 34 070

 

Osman VISHAJ

Udhëheqës i Divizionit për vlerësimin e projekteve PPP

Email: osman.vishaj@rks-gov.net

Tel: + 383 (0) 38 200 34 068

 

Bashkim ISUFI

Udhëheqës i Divizionit për koordinim dhe ngritje të kapaciteteve

Email:  bashkim.h.isufi@rks-gov.net

Tel: + 383 (0) 38 200 34 075

 

Arton AHMETI

Udhëheqës i Divizionit për monitorimin e kontratave PPP

Email: arton.ahmeti@rks-gov.net

Tel: + 383 (0) 38 200 34 069

 

Kreshnik OSEKU

Zyrtar i lartë ligjor

Email: Kreshnik.Oseku@rks-gov.net

Tel: + 383 (0) 38 200 34 073

 

Petrit PANTINA

Zyrtar i lartë për koordinim dhe asistenc për KPPP dhe AP

Emaili: petrit.pantina@rks-gov.net

Tel: + 383 (0) 38 200 34 074

 

Jetmir BERISHA 

Zyrtar i lartë për programin e trajnimeve

Emaili: jetmir.s.berisha@rks-gov.net

Tel: + 383 (0) 38 200 34 072

 

Ylfete KA DRIU

Asistente Administrative

Email: Ylfete.Kadriu@rks-gov.net

Tel: + 383 (0) 38 200 34 071