Promovimi dhe ndihmesa për zbatimin e partneritetit publik oprivat në shumë sektor të ekonomisë me qëllim të ofrimit të infrastruktures dhe shërbimeve publike në  mënyrë  më efikase dhe kosto sa më të ulët.