• Ligji per Partneritet Publiko Privat 2011 Nr. 04L-045/11.12.2011

    Ligji per Partneritet Publiko Privat 2011 Nr. 04L-045, i shpallur në Gazetën Zyrtare me 25.11.2011

    Shkarko
  • Ligji PPP/01.10.2009

    Ligji për partneritetet publiko-private dhe koncesionet në infrastrukturë dhe procedurat për dhënien e tyre 2009 Nr. 03-L-090

    Shkarko