Dapartamenti Qendror për PPP (DQPPP) në bashkëpunim me Qendrën Europiane për PPP (EPEC) organizuan Punëtori për Partenritet Publiko Privat

Departamenti Qendror për PPP (DQPPP) në bashkëpunim me Qendrën Europiane për PPP (EPEC), organizuan punëtorin rreth PPP-ve. Tema e cila u zhvillaua gjatë kësaj punëtoria ishte "Përgaditja e Projekteve me PPP" dhe "Mjetet për Përgaditjen e Projekteve me PPP". Pjesëmarrës ishin përfaqësues të komunave të Kosovës, të Ministris së Infrastrukturës dhe Ministris së Financave. Udhëheqës i punëtoris ishte Z. Luigi DE PIERRIS, udhëheqës i divizionit EPEC në Bankën Europiane për Investimeve.

Kthehu prapa