Partnerstva Kosovo nudi savetodavne usluge u vezi sa bukvalno svim fazama životnog ciklusa javno – privatnog partnerstva. Mi preuzimamo integrisani, holistički stav o JPP i radimo sa institucijama da bi osigurali uspešne i održive inicijative JPP koje pružaju najbolju vrednost za novac.

 

Sledi reprezentativna lista nekih od usluga koje pruža Odeljenje za JPP:

 

Faza izrade pravila i planiranja:

 

§         Osnaživanje pravnog i regulatornog okvira;

 

§         Institucionalni razvoj i izgradnja kapaciteta

 

§         Stvaranje standardizovanih postupaka i sredstava za rad

 

§         Razvoj procedura i sredstava namenjenih projektnoj analizi

 

§         Razvijanje pravila

 

§         Priprema pilot projekata / Projekat Cevovod

 

§         Strateško planiranje za JPP inicijativu

 

§         Marketing / Odnosi sa javnošću

 

§         Upravljanje programom JPP

 

Faza transakcije:

 

§       Procena finansijskih mogućnosti i mogućnosti sprovođenja namenjena kandidatima za projekte JPP

 

§         Finansijsko modeliranje za vrednost-za-novac, javno protiv privatnog i odluke o dizajnu transakcije

 

§         Pravno i institucionalno okruženje usled marljivosti

 

§         Upravljanje transakcijom i nabavkom namenjenom za JPP

 

§         Izrada kontrole projekta i rukovodeće strukture.

 

Faza partnerstva / sprovođenja:

 

§         Pomoću tranziciji

 

§         Kontrola i praćenje ugovora

 

§         Razvoj modela Ugovora o upravljanju

 

§         Pomoću sprovođenju ugovora

 

§         Projekat JPP i programska procena

 

§         Izgradnja kapaciteta i obuka

 

§         Testiranje najboljih postupaka

 

Partnerstvo Kosovo je posvećeno saradnji sa javnim institucijama da bi na pošten način procenilo sve finansijske i implementacione mogućnosti.