Përfaqësuesja e DQPPP-së merr pjesë në Konferencën Ndërkombëtare mbi Financimin e Infrastrukturës në Transport në Ballkanin Perëndimor

Nazad