Centralni Departman za JPP održao dva treninga o JPP

Centralni Departman za JPP održao je dva dvodnevna treninga sa civilnim zvaničnicima centralnog nivoa. Materijali za trening su pripremljeni u saradnji sa projektom GFSI, finansiran od strane USAID, a realizuje se u saradnji sa Kosovskim institutom za javnu upravu ( IKAP ).

Ova obuka ima za cilj da se bavi ključnim pitanjima koja se odnose na JPP na Kosovu, počevši od ključnih koncepata, aktera i njihovih uloga, opis faza i procedura utvrđenih Zakonom o JPP i direktivama  odobrenih od strane Komiteta za JPP.

Za 2012 se održana su 2 treninga, prvi 22-23 novembra, a drugi 6-7 decembra. Učesnici, ukupno 44, bili su državni zvaničnici iz centralnog nivoa. Obuka će nastaviti da se održava i u 2013, tokom koje se takođe planira 12 takvih treninga, gde učesnici, osim sa centralnom nivoa biće i iz institucija lokalnog nivoa, odnosno opština.

Nazad