Treći sastanak Komiteta za javno-privatno partnerstvo

25. januara, 2013održan je treći sastanak Komiteta za javno-privatno partnerstvo, kojim je predsedavao zamenik ministra Ramadan Avdiu. Na sastanku diskutirano je, između ostalog o:

• Predlog projekta opštine Lipljan o projektu "Sheshi Adem Jašari"

• Izveštaj o napretku javno-privatnog partnerstva u PIA "Adem Jašari"

• Priručnik za Javno-privatno partnerstvo

• Zahtev Ministarstva za ekonomski razvoj o "pokretanju Projekta za učešće privatnog sektora na deponijama centralnog nivoa"

Nazad