EBOR Dokument: EBRD Financing of Private Parties to Concessions

U ovom linku možete naći dokument pripremljen od strane Evropske banke za obnovu i razvoj, koja se bavi finansijom koncesija privatnim licima i razjašnjava pristup EBOR o finansiranju koncesija: http://www.ebrd.com/downloads/procurement/concess.pdf

Nazad