Treci sastanak Komiteta za javno-privatno partnerstvo

26. aprila, 2013 održan je cetvrti sastanak Komiteta za javno-privatno partnerstvo, kojim je predsedavao zamenik ministra za finansije, g. Ramadan Avdiu. Na sastanku diskutirano je, između ostalog o:

         Predlog projekta "Izgradnja servisnih stanica na autoputu 7" (Ministarstvo za infrastrukturu )

         Prezentacija izveštaja revizora za 2012  za PMA "AJ"

         PMA JSC finansijske obaveze o eksproprijaciji (Ministarstvo za ekonomski razvoj)

•         Diskusija o proširenju traka PMA “AJ”

Nazad