Sastanak Komisije za javno-privatno partnerstvo

16. novembra2016. god, u Ministarstvu finansija održan je sastanak Komiteta za javno-privatno  partnerstvo sa sledećim dnevnim redom:

  • Tromesečni izveštaj performanse ugovora JPP-a MAP” Adem Jašari”;
  • Informacije o odgovoru RKJN u vezi sa projektom produžetka piste MAP „Adem Jašari“ ;
  • Informacije o zahtevu LKIA o šemi “Stimulacija za usluge ograničenog zemaljskog tretiranja (Limited Ground Handling Service Incentive)
  • Izveštaj o opštinskim projektima JPP-a.

 

 

Nazad