Opština Peć je podnela zahtev za kvalifikacije za projekat

6. decembra 2016, Opština Peć je podnela zahtev za kvalifikaciju o projektu “ Borea” . Projekat” Borea” predviÄ‘a razvoj novog centra za skijanje i odgovarajućih kapaciteta turizma u regionu Peći.

Nazad