Saopštenje za javnost: Prenos Medjunarodnog aerodroma u Prištini - Adem Jašari kod Limak Kosovo International Airport JSC

Saopštenje za javnost

 

Prenos Međunarodnog aerodrom u Prištini - Adem Jašari kod

 

Limak Kosovo International Airport JSC

 

Danas, 1. aprila 2011, na sastanku Među-ministarskog Upravnog odbora Javno-Privatnih partnerstva (JPP - MUO), doneta je odluka da se obezbedi odobrenje JPP- MUO o ispunjavanju relevantnih uslova od strane privatnog partnera, Limak Kosovo International Airport JSC (LKIA).

 

Istovremeno, odlučeno je da zvanična ceremonija primopredaje bude održana 04.04.2011, sa početkom u 14:00 u PIA - AJ.

 

Ovome procesu je prethodilo ispunjenje značajanog broja uslova, među kojima su sporazumi za finansije LKIA, odobrenje projekata za aerodromski terminal, itd

 

Konzorcijum Limak - Aeroports de Lyon je dobio ugovor za proširenje i rad MAP - AJ, 12. avgusta 2010, nakon što je ponudio Vladi Kosova proseku 39.42% od bruto prihoda u zamenu za pravo na rad.

 

Privatni partner je u obavezi da za investicije za modernizaciju i proširenje MAP - AJ ulaže preko 100 milionau novu infrastrukturu, uključujući i izgradnju novog terminala. Takođe, iz privatnog partnera se zahteva da deluju aerodroma nudeći poboljšane usluge visokog kvaliteta .

 

Republika Kosovo će ostati 100% vlasnik imovine aerodroma.

 

# # #

 

 

Nazad