Tryezë e rrumbullakët: Involvimi i sektorit bankar dhe i sigurimeve në projekte PPP

Nazad