Imenovanje clanova Komiteta javno-privatnog partnerstva

 

11. januara 2012, Vlada Republike Kosova donela je odluku o imenovanje clanova Komiteta za javno-privatna partnerstva (KJPP). Novi sastav KJPP ‘a je sledeći:

1.       Ministar finansija, predsedavajući

2.       Premijer, zastupan od strane  g. Bekim Çollaku, član

3.       Ministar za infrastrukturu , član

4.       Ministar trgovine i industrije, član

5.       Ministar za ekonomski razvoj, član

Za kompletan sadržaj odluke, konsultujte zvanični sajt KancelarijePremijera http://www.kryeministri-ks.net/?page=1,5.

 

Nazad