Opstina Suvareke objavila obavestenje o zahtevu za kvalifikacije

Opština Suva Reka, ovim zvanicno traži podnošenje izveštaja kvalifikacije kako bi operaterima i Konzorcijume ekonomskih operatera koji poseduju neophodnu pravnu sposobnost, tehnicku i finansijsku pomoc za ucešce u postupku javnog nadmetanja za pruzanje usluga upravljanja otpadom u opštini Suva Reka, kroz javno-privatno partnerstvo ('PPP').

Javno- privatno partnerstvo ocekuje se da ce poprimiti oblik koncesionog ugovora, koji ce biti formalizovan izmedju opštine Suva Reka kao ugovornog autoriteta i Entitet posebne namene ("SKV"), koji mora biti napravljen od strane izabranog ponuđača u skladu sa zakonima Republike Kosovu.
Da biste preuzeli formular za prijavu, idite na odeljak objavljene nabavke, pododeljak obavestenja/zahtevi za kvalifikaciju ili direkno na 
www.pppkosova.org/?cid=3,115

 

Nazad