Drugi sastanak Komiteta za javna-privatna partnerstva

Odrzan je drugi sastanak Komiteta za javna-privatna partnerstva, kojim predsedava ministar Hamza. U sastanku razgovarano je, izmedju ostalog o:

• Godisnji izvestaj o napretku u javno-privatnog partnerstva u MPA"Adem Jashari" (JPP-ANP)

• Izvjestaj o reviziji za JPP-ANP

• Razmatranje konačnog ugovora projekta " Gradski saobracaj u opstini Pec "

• Ponistavanje procesa malih hidroelektrana

• Objasnjenje o Zakonu o JPP, pozivanje na Zakon o javnim nabavkama

• Sporazum o saradnji izmedju Centralnog Departmana za JPP i Agencije  za JPP Republike Hrvatske

U sastanku su donete sledecce odluke:

• Usvajanje konačnog ugovora za projekat "Gradski saobraccaj u opstini Pec"

• Ponistavanje procesa malih hidroelektrana

Projekat opstine Pec predstavlja prvi PPP projekat na opstinskom nivou koji je dostigao fazu odobrenja konacnog ugovora. Ovom prilikom, ministar Hamza je rekao "Mi smatramo da takvi projekti su u korist opstina, a takodje podsticemo  i druge opstine da, ako imaju projekte koji su se pokazali da su izvodljivi, da ih realizuje preko JPP, u cilju olaksanja tereta javnih finansija"

Ovime PPP projektom dodeljuje se koncesija za 10 godina za obezbedjenje javnih usluga saobracaja na cetiri glavnim linijama grada Peci, izgradnju autobuskih stajalista i razvoj modernog sistema karata i informacija. Projekat ce pomoci sprovodjenje urbane strategije u oblasti saobracaja Pecke opstine za glavna gradska naselja povezana modernim sistemom saobracaja autobusom, i obezbedjuje mobilnost za svoje gradjane. Opstina Pec, tokom pripreme projekta, studije izvodljivosti i pratece dokumentacije, bila je podrzana od strane USAID projekta GFSI.

Nazad