Poseta Agenciji za javno-privatna partnerstva Republike Hrvatske

Od 9. do 10. oktobra 2012, delegacija sastavljena od zvaničnika iz Centralnog departmana za JPP i drugim institucijama zainteresovanim za model javno- privatnog partnerstva, posetila je Agenciju za javno- privatna partnerstva Republike Hrvatske.

Tokom prvog dana sastanka razgovaralo se o iskustvima u javno- privatnim partnerstvima i pronalaženju modaliteta za njihove razmene. Hrvatska strana predstavila je svoj dosadašnji rad i buduće planove. Tokom prvog dana potpisan je i memorandum o razumevanju između Centralnog departmana za JPP Ministarstva finansija i Agencije za javno-privatna partnerstva Republike Hrvatske. Kroz ovaj memorandum predvidja se dalje jacanje saradnje izmedju dve strane.

Na drugi dan posete, delegacija se sastala sa predstavnicima županije Varaždina gde se razgovaralo o projektima ove žpanije u oblasti obrazovanja koji su realizovani kroz javno -privatno partnerstvo. Ovom prilikom obišlo se nekoliko skola izgradjena kroz ovaj model gde se moglo videti od bliza njihovo funkcionisanje.

 

 

Nazad