• NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS/27.07.2022

  Ndërtimi i Tri Shkollave Të Reja, Sigurimi i Mirëmbajtjes dhe Ofrimi i Shërbimeve në Komunën e Prishtinës, Republika e Kosovës”

  Shkarko
 • Njoftim për dhënie të kontratës Koncesion/Koncesion i Shërbimeve/Koncesion i punëve/26.07.2019

  PPP – Parking Nëntokësor te Fakulteti Filologjik në Prishtinë

  Shkarko
 • Njoftim për dhënie të kontratës KONCESION/27.03.2018

  Projekti për Termocentralin “Kosova e Re” - Dizajnim, Financim, Ndërtim, Operim, dhe transferim i Termocentralit Kosova e Re

  Shkarko
 • Komuna Pejë - Njoftimi per dhenie te kontrates PPP/14.04.2017

  Komuna Pejë - Njoftimi per dhenie te kontrates PPP

  Shkarko
 • Komuna e Prizrenit - Njoftim për dhënje të kontratës me koncesion e tregut të Qylhanit në Prizren/29.12.2016

  Komuna e Prizrenit - Njoftim për Dhënje të kontratës me koncesion e tregut të Qylhanit në Prizren

  Shkarko
 • Komuna e Prizrenit - Njoftim per dhenie kontrate Varrezat Landovicë/01.12.2016

  Komuna e Prizrenit - NJoftim per dhenie kontrate - Varrezat Landovice

  Shkarko
 • Komuna e Prizrenit - Njoftimi për dhenie te kontrates PPP - Tregu ne Bajram Curri/30.05.2016

  Njoftimi për dhenie te kontrates PPP Tregjet e qytetit - Tregu ne Bajram Curri

  Shkarko
 • Komuna e Mitrovices - Njoftimi per dhenie të kontratës/20.01.2016

  Komuna e Mitrovices - Njoftimi per dhenie të kontratës PPP

  Shkarko
 • Komuna e Gjilanit - Njoftimi për dhenie te kontrates PPP Kompleksi i Shkollave te mesme/12.10.2015

  Komuna e Gjilanit - Njoftimi për dhenie te kontrates PPP Kompleksi i Shkollave te mesme

  Shkarko
 • NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS - PTK/25.04.2013

  Shkarko