• Formulari i njoftimit për kualifikim/02.03.2012

  Aneks 1. i Direktivës 04/2012

  Shkarko
 • Formulari i njoftimit të kërkesës për propozim/02.03.2012

  Aneks 3. i Direktivës 04/2012

  Shkarko
 • Formulari i njoftimit për dhënie të kontratës PPP/02.03.2012

  Aneks 4. i Direktivës 04/2012

  Shkarko
 • Formulari i njoftimit për anulimin e aktivitetit të prokurimit/02.03.2012

  Aneks 5. i Direktivës 04/2012

  Shkarko
 • Forma standarde e Kërkesës për Kualifikim/15.02.2012

  Forma standarde e Kërkesës për Kualifikim për Projekte PPP

  Shkarko
 • Forma standarde e Kërkesës për Propozime/15.02.2012

  Forma standarde e Kërkesës për Propozime për projekte PPP

  Shkarko