• Dokument i BERZH: EBRD Financing of Private Parties to Concessions/27.02.2013

    Këtu mund ta gjeni dokumentin e përgatitur nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim i cili trajton financimin e palëve private në koncesione dhe sqaron qasjen BERZH ndaj financimit të koncesioneve.

    Shkarko