• RFQ/10.08.2009

  The Government of the Republic of Kosovo hereby invites
  experienced airport operators, developers, and investors to submit
  qualifications for the purposes of being short-listed to participate
  in a competitive tender for the operation and expansion Pristina
  International Airport (the “Project”).

  Shkarko
 • Zvogëlimi i hendekut infrastrukturor në Kosovë/29.01.2009

  “Hendeku infrastrukturor”, i definuar si dallimi në mes të resurseve në dispozicion dhe shumës së investimeve të domosdoshme për të plotësuar nevojat thelbësore infrastrukturore të vendit, ka ndikim negativ në rritjen ekonomike dhe në krijimin e vendeve të punës.


  Kosova ka nevojë urgjente të zgjerimit dhe rritjes së efikasitetit të infrastrukturës dhe shërbimeve publike. Por qeveria ka resurse të kufizuara financiare për t’i ndarë ato për shpenzime kapitale dhe shërbime të zgjeruara publike. Si rezultat, hendeku infrastrukturor i Kosovës, i vlerësuar të jetë mbi një miliardë euro, është i madhe dhe duke u rritur.  Në mënyrë që të zvogëlohet hendeku në mes të resurseve publike në dispozicion dhe kostoja e infrastrukturës dhe shërbimeve që nevojiten, si dhe sigurimi se infrastruktura dhe shërbimet të ofrohen në mënyrë sa më efikase dhe kost-efektshme që është e mundur, autoritetet publike po kthehen kah Partneritetet-Publike-Private.

  Shkarko