Partneritetet Kosova
Ministria e Financave Punë dhe Transfereve
Adresa: Rr. Tringe Smajli, p.n, Kati 3, nr.20
10000 Prishtine, Republika e Kosoves
Tel: +383 (0) 38 200 34 072


photo