Ketu mund te gjeni ligjet kryesore qe rregullojne fushen e partneriteteteve publiko private ne Kosove, duke filluar nga ligji baze: Ligji per partneritetet publiko-private dhe koncesionet ne infrastrukture dhe procedurat per dhenien e tyre te aprovuar ne vitin 2009, Ligji Nr. 04/L-045 për Partneritet Publiko Privat 2011, si dhe ligjet tjera te cilat rregullojne fushat tjera.

Lista e ligjeve shtese, ne nenseksionin "Ligjet tjera relevante" nuk eshte liste definitive, por nje numer i kufizuar ligjesh. Per me shume ju rekomandojme qe te konsultoheni me faqen elektronike te Kuvendit te Kosoves http://www.assembly-kosova.org ku mund ti gjeni te gjitha ligjet e aprovuara si dhe ato ne shqyrtim.