• Ligji Nr. 04/L-045 për Partneritet Publiko Privat 2011 /11.12.2011

    Ligji Nr. 04/L-045 për Partneritet Publiko Privat 2011, i shpallur në Gazetën Zyrtare më 25.11.2011

    Shkarko
  • Ligji PPP/01.10.2009

    Ligji për partneritetet publiko-private dhe koncesionet në infrastrukturë dhe procedurat për dhënien e tyre 2009 Nr. 03-L-090

    Shkarko