• Direktiva 05 2013/19.01.2016

  Shkarko
 • Direktiva 04 2012/01.03.2012

  Direktiva për Publikime të Njoftimeve PPP. Për anekset e kësaj direktive kliko te Formularët

  Shkarko
 • Direktiva 01 2011/31.10.2011

  Shkarko
 • Direktiva 02 2011/31.10.2011

  Shkarko
 • Direktiva 03 2011/31.10.2011

  Shkarko