Dokumenti i BERZH: EBRD Financing of Private Parties to Concessions

Në këtë link mund të gjeni dokumentin e përgatitur nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim i cili trajton financimin e palëve private në koncesione dhe sqaron qasjen BERZH ndaj financimit të koncesioneve: http://www.ebrd.com/downloads/procurement/concess.pdf

Kthehu prapa