U mbajt takimi i katërt i Komitetit për Partneritet Publiko Privat

Më 26 prill, 2013 u mbajt takimi i katërt i Komitetit për Partneritet Publiko Privat, i kryesuar nga zv. Ministri i Financave, z. Ramadan Avdiu. Në takim u diskutua, ndër të tjera për:

·         Shqyrtimi i Projektit të “Ndërtimit të Stacioneve të Shërbimit në Autostradën 7” (Ministria e Infrastrukturës)

·         Prezantimi i Raportit te Auditorit për vitin 2012 te ANP “AJ”

·         Obligimet Financiare të ANP sh.a. rreth shpronësimit (Ministria e Zhvillimit Ekonomik)

·         Diskutim mbi Zgjerimin e Pistës së ANP “AJ”

 

Kthehu prapa