Komuna e Pejës ka paraqitur Kërkesën për Kualifikim për projektin

Më 6 dhjetor 2016, Komuna e Pejës ka paraqitur Kërkesën për Kualifikimi në lidhje me projektin "Borea". Projekti "Borea" parashikon zhvillimin e një qendre të re të skijimit dhe kapaciteteve përkatëse të turizmit në rajonin e Pejës.

Kthehu prapa