Takimi i Komitetit për Partneritete Publiko Private

Më 16 nëntor 2016, në Ministrinë e Financave u mbajt takimi i Komitetit për Partneritete Publiko Private me agjendën si në vijim:

  • Raporti tremujor i performancës së kontratës PPP së ANP "Adem Jashari";
  • Informatë rreth përgjigjes së KRPP në lidhje me projektin e zgjatjes së pistës së ANP "Adem Jashari";
  • Informatë rreth kërkesës së LKIA për skemën "Stimulimi për shërbimet e trajtimit të kufizuar tokësor" (Limited Ground Handling Service Incentive)
  • Raport për projektet komunale PPP;
  • Çështje të tjera.

 

 

Kthehu prapa