DQPPP merr pjesë në trajnimin e realizuar nga Dhoma e Trajnimit-ATTF

Më 30 janar deri më 02 shkurt, 2017, zyrtar të Ministrisë së Financave, duke përfshirë Departamentin Qendror për PPP, si dhe zyrtar nga Ministria e Infrastrukturës morën pjesë në trajnimin me temën “Financimi i Projekteve”.

Trajnimi është realizuar nga Dhoma e Trajnimit-ATTF dhe është mbështetur nga Qeveria e Luksemburgut. Gjatë këtij trajnimi janë shqyrtuar disa raste studimi, ku janë identifikuar rreziqet e cikleve të projektit, llogaritja e rrjedhave monetare, si dhe planifikimi i projektit.

Kthehu prapa