Takimi i Komitetit për Partneritete Publiko Private

Më 22 shkurt 2017, në Ministrinë e Financave u mbajt takimi i Komitetit për Partneritete Publiko Private me agjendën si në vijim:

  • Shqyrtimi i projekt propozimit të Partneritetit Publiko Privat “Parkingu nëntokësor te Fakulteti Filozofik” me nr. regjistri PPP-14-17;
  •  Shqyrtimi i kontratës finale për projektin e Partneritetit Publiko Privat “Varrezat e reja në fshatin Landovicë” me nr. regjistri PPP-09-13;
  • Shqyrtimi i kërkesës së LKIA për skemën ”Stimulimi për shërbimet e trajtimit të kufizuar tokësor” (Limited Ground Handling Service Incentive);
  • Raporti tremujor i performancës së kontratës PPP në ANP “Adem Jashari”;
  • Rekomandim për shqyrtimin e projekteve nga sektori i minierave;
  • Çështje të tjera.

 

Kthehu prapa