U mbajt tryezë e përbashkët për diskutimin e Draft Koncept Dokumentit

Më 15 shkurt 2017, u mbajt tryezë e përbashkët për diskutimin e Draft Koncept Dokumentit për trajtimin e Partneritetit Publiko-Privat.

Në dsikutim morën pjesë: Zyra e Kryeministrin; Asociacioni i Komunave të Kosovës; Përfaqësues të komunave dhe anëtar të shoqëris civile.

Në këtë tryezë u diskutua për format dhe mundësitë e ndryshimit të Ligjit Nr.04/L-045 të  Partneritetit Publiko-Privat, me qëllim të eliminimit të burokracisë dhe lehtësimit të procedurave, përfshirjen e implikimeve të MSA-së dhe harmonizimi me legjislacionin vendor dhe atë të BE-së.

 

 

Kthehu prapa