Takimi i Komitetit për Partneritete Publiko Private

 

1.      Shqyrtimi i kontratës finale për projektin e Komunës së Prizrenit "Tregu i Bajram Currit", me nr. skedari PPP-11-14;

2.      Shqyrtimi i projekt propozimit të Partneritetit Publiko Privat "Sigurimi i shkollave fillore dhe të mesme në Ferizaj", nr. skedari: PPP-15-17;

3.      Shqyrtimi i projekt propozimit të Partneritetit Publiko Privat "Parkingu Nëntokësor P2 në Ferizaj (në afërsi të Spitalit)" me nr. skedari PPP-16-17;

4.      Shqyrtimi i projekt propozimit të Partneritetit Publiko Privat "Ndërtimi i Parkingut P3 në Ferizaj (në afërsi të Stacionit Policisë)" me nr. skedari PPP-17-17;

5.      Çështje të tjera.

 

 

Kthehu prapa