Departamenti Qendror për PPP (DQPPP) në bashkëpunim me Qendrën Evropiane për PPP (EPEC) organizuan Punëtori për Partneritet Publiko Privat.

 

Departamenti Qendror për PPP (DQPPP) në bashkëpunim me Qendrën Evropiane për PPP (EPEC), organizuan punëtorinë rreth PPP-ve. Tema e cila u zhvillua gjatë kësaj punëtorie ishte "Përgatitja e Projekteve me PPP" dhe "Mjetet për Përgatitjen e Projekteve me PPP". Pjesëmarrës ishin përfaqësues të komunave të Kosovës, të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Ministrisë së Financave. Udhëheqës i punëtorisë ishte Z. Luigi DE PIERRIS, udhëheqës i divizionit EPEC në Bankën Evropiane të Investimeve.

Kthehu prapa