Takimi i Komitetit për Partneritete Publiko Private

 

 

1.      Konfirmimi i kuorumit;

2.      Aprovimi i procesverbalit të takimit të kaluar;

3.      Shqyrtimi i Projekt Propozimit të Komunës së Prishtinës;

4.      Opsionet për funksionalizimin e Ekipit për Menaxhimin e Projektit te ANP-së;

5.      Çështje tjera

 

Kthehu prapa