Takimi i parë i Komitetit për Partneritet Publiko Private për vitin 2019

1.      Konfirmimi i kuorumit;

2.      Aprovimi i procesverbalit të takimit të kaluar;

3.      Shqyrtimi i propozimit për Ekipin për Menaxhimin e Projektit të ANP-së;

4.      Shqyrtimi i kërkesës për Autoritetet Kontraktuese për dorëzim të raporteve rreth projekteve PPP;

5.      Shqyrtim i planit për zhvillimin e Programit Kombëtar për PPP;

 

6.      Çështje tjera

Kthehu prapa