Sot me 02.06.2020 u mbajt takimi i Komitetit për Partneritet Publiko Private

 

1.       Konfirmimi i kuorumit;

2.       Aprovimi i procesverbalit nga takimi i kaluar;

3.       Shqyrtim i projekt propozimit të Komunës ës Prishtinës “Shkollat e Prishtinës - Partneriteti Publiko Privat”, Numri i Projektit: PPP-22-19;

4.       Shqyrtimi i propozimit të skemës së incentivave për Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës;

5.       Shqyrtimi i kërkesave të propozuara nga LKIA në lidhje me tejkalimin e gjendjes së shkaktuar nga pandemia;

6.       Çështje tjera.

Kthehu prapa