Me 17.11.2020 u mbajt takimi i Komitetit për Partneritet Publiko Private

Takimi i radhës i Komitetit për Partneritet Publiko Privat (KPPP), i emëruar nëpërmes Vendimit të Qeverisë Nr. 02/07 të datës 22.06.2020 në përputhje me Ligjin për Partneritet Publiko Privat (Nr. 04/L-045), është mbajtur, më 17 nëntor, 2020 në ora 10:00, në Ministrinë e Financave, me këtë: 

 

Agjendë

 

1.      Konfirmimi i kuorumit;

2.      Aprovimi i procesverbaleve nga takimet e fundit;

3.      Shqyrtimi i propozimit të draft amandamentit me LKIA.

4.      Çështje të tjera.

Kthehu prapa