Me 21.05.2021 u mbajt takimi i Komitetit për Partneritet Publiko Private

AGJENDË 1. Konfirmimi i kuorumit; 2. Njoftim mbi rolin dhe përgjegjësitë e Komitetit për PPP dhe projektet e aprovuara; 3. Njoftim dhe propozim ndryshimet në Rregulloren e Punës së Komitetit për PPP; 4. Shqyrtimi i vendimit nr. 18/2020 dhe nr. 03/2021 të Komisionit të Ndihmës Shtetërore lidhur me vendimin e Komitetit nr. 05/20; 5. Shqyrtimi i raportit vjetor të ANP “Adem Jashari”; 6. Çështje të tjera. Kthehu prapa