Me 22.12.2021 u mbajt takimi i Komitetit për Partneritet Publiko Private

Takimi i radhës i Komitetit për Partneritet Publiko Privat (KPPP), i emëruar nëpërmes Vendimit të Qeverisë Nr. 04/03 të datës 02.04.2021 në përputhje me Ligjin për Partneritet Publiko Privat (Nr. 04/L-045), do të mbahet të mërkure, më 22 dhjetor, 2021 në ora 14:00, në Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve, me këtë:

 

 

Agjendë

 

1.       Konfirmimi i kuorumit;

2.       Aprovimi i procesverbalit nga takimi i fundit;

3.       Shqyrtimi i raportit vjetor të ANP “Adem Jashari” për vitin 2019;

4.       Shqyrtimi i raportit vjetor të ANP “Adem Jashari” për vitin 2020;

5.       Shqyrtimi i propozimit për shfrytëzim të Terminalit të vjetër në ANP për nevojat e Doganës;

6.       Shqyrtimi i  kërkesës së paraqitur nga ana e LKIA-së  lidhur me zgjatjen e afatit për kthimin e mjeteve të tërhequra në fondet rezervë të mirëmbajtjes dhe zgjerimit;

7.      Shqyrtimi i kërkesës së paraqitur nga ana e LKIA-së  lidhur me miratimin e Planit të Zgjerimit/Përmirësimit përmes tërheqjes së mjeteve nga llogaria rezervë e “zgjerimit/përmirësimit”;

8.       Çështje të   tjera.

Kthehu prapa