Me 19.09.2022 u mbajt takimi i Komitetit për Partneritet Publiko Private

Takimi i radhës i Komitetit për Partneritet Publiko Privat (KPPP), i emëruar nëpërmes Vendimit të Qeverisë Nr. 04/03 të datës 02.04.2021 në përputhje me Ligjin për Partneritet Publiko Privat (Nr. 04/L-045), është mbajtur të premten, më 19 shtator, 2022 në ora 14:00, në Ministrinë e Financave, Punës dhe Transferev , me këtë: AGJENDË 1. Konfirmimi i kuorumit; 2. Aprovimi i procesverbalit nga takimi i fundit; 3. Shqyrtimi i kontratës finale “Ndërtimi i tri Shkollave të reja, Sigurimi i Mirëmbajtjes dhe ofrimi i shërbimeve në Komunën e Prishtinës – PPP-22-19” të paraqitur nga Komuna e Prishtinës; 4. Çështje të tjera. Kthehu prapa