Doracaku për Vlerësimin e Propozimeve të Projekteve të Partneritetit Publik Privat nga Departamenti Qendror i PPP dhe Sistemi i Monitorimit të Projekteve PPP në Kosovë.

Departamenti Qendror për Partneritet Publiko Privat në bashkëpunim me HCDF-në kanë përgatitur Doracakun dhe Raportin e Monitorimit të Projekteve PPP në Kosovë. Departamenti Qendror për Partneritet Publiko Privat në bashkëpunim me zyrën e Kryeministrit të Kosovës dhe (HCDF) Fondit për Zhvillimin e Kapaciteteve Njerëzore, mbeshtetur nga Mbretëria e Norvegjisë dhe Dukati i Madh i Luksemburgut. Përgatitën Doracakun për Vlerësimin e Propozimeve të Projekteve të Partneritetit Publik Privat nga Departamenti Qendror i PPP dhe Sistemi i Monitorimit të Projekteve PPP në Kosovë. Për më shumë informacione Doracaku për Vlerësimin e Propozimeve të Projekteve të Partneritetit Publik Privat nga Departamenti Qendror i PPP dhe Sistemi i Monitorimit të Projekteve PPP në Kosovë mund ta gjeni të publikuar në web linku: https://www.pppkosova.org/?cid=1,135 Kthehu prapa