Komunikatë për media: Bartja e Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinë – Adem Jashari tek Limak Kosovo International Airport JSC

Komunikatë për media

 

Bartja e Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinë – Adem Jashari tek Limak Kosovo International Airport JSC

 

Sot, me datën 1 prill 2011, në mbledhjen e rradhës të Komitetit Drejtues Ndërministror të Partneriteteve Publiko-Private (KDN-PPP), është marrë vendim për dhënien e pëlqimeve relevante të KDN-PPP për përmbushjen e kushteve paraprake të partnerit privat, Limak Kosovo International Airport (LKIA).

 

Në të njëjtën kohë, u vendos që ceremonia e dorëzimit zyrtarë të mbahet me datën 04.04.2011, duke filluar nga ora 14:00, në ANP – AJ.

 

Këtij procesi, i ka paraprirë përmbushja e një numri të konsiderueshëm parakushtesh, e ndër to sigurimi i financimit nga LKIA, miratimi i dizajneve për terminalin e aeroportit, etj.

 

Konzorciumit Limak - Aeroports de Lyon i është dhënë kontrata për zgerim dhe operimin e ANP- AJ, më 12, gusht 2010, pasi që i ka ofruar Qeverisë së Kosovës një mesatare prej 39,42% të të ardhurave bruto në këmbim me të drejtën për operim.

 

Prej partnerit privat kërkohet që të bëjë investime për të modernizuar dhe zgjeruar ANP-AJ, duke investuar mbi 100 milionë € në infrastrukturë të re, përfshirë edhe ndërtimin e një terminali të ri. Gjithashtu nga partneri privat kërkohet të operoj me Aeroportin duke ofruar shërbime të zgjeruara në nivel të cilësisë së lartë.

 Republika e Kosovës do të mbajë 100% të pronësisë së pasurive të Aeroportit.

 

###

Kthehu prapa