Tryezë e rrumbullakët: Involvimi i sektorit bankar dhe i sigurimeve në projekte PPP

 

Njësia Qendrore për Partneritet Publiko-Privat organizoi tryezën e rrumbullaket në lidhje me trendet aktuale të Partneriteteve Publiko-Private në vendin tonë.

Tryezën e hapi me një fjalë rasti z. Bedri Hamza, Ministër i Financave. Më tej, në tryezë u prezantua dhe diskutua për potencialet dhe mundësit e PPP-ve, u dha një përshkrim i detajuar i kësaj teknike të bashkëpunimit ekonomik, fazat dhe ciklet, përfshirë procedurat e tenderimi, financimit dhe pjesëmarrjen e sektorit financiar (bankar dhe të sigurimeve) në aktivitet PPP.

Në tryezë morrën pjesë përfaqësues të bankave komerciale dhe kompanive të sigurimeve në Kosovë.

 

Kthehu prapa