LKIA pagoi këstin e parë tremujor të tarifës vjetore të Koncesionit për 2012

 

Ne baze te nenit 4 te Marreveshjes për Partneritet Publiko Privat  për operimin dhe zgjerimin e e Aeroportit Nderkombetar të Prishtines Adem Jashari, kësti i parë tremujor i tarifës vjetore të Koncesionit për vitin 2012 është paguar nga LKIA me datën 4 janar 2012. Mjetet, të cilat kapin shumën e 500.000 Euro, janë derdhur në Buxhetin e Republikës së Kosovës. 

 

Kthehu prapa