Dapartamenti Qendror për PPP (DQPPP) në bashkëpunim me Qendrën Europiane për PPP (EPEC) organizuan Punëtori për Partenritet Publiko Privat

Go back