Departamenti Qendror për PPP në bashkëpunim me Lux Development organizuan Trajnimin katër ditor “Financimi i Projekteve”

Go back