Departamenti Qendror për PPP mbajti trajnime e radhës për Partneritet Publiko Privat

Go back