Departamenti Qendror për PPP mbajti sesionin e parë dy ditor të trajnimeve për vitin 2022

Go back